AFRIKAANSE ONDERWYS NA DIE GRONDWET HOF

 

Tabok bevestig hiermee dat die TRUST die twee hangende hofsake, wat as volg in die Pretoria se Hooggeregshof aanhangig gemaak is, ondersteun deur regshulp en finansies te help verskaf: 

1.       Laerskool Doornpoort teen die Onderwysdepartement Limpopo

        Saaknommer 44980/07 geliasseer op 27/09/2007. 

2.       Tabok Derdepoort Ouerkomitee teen die Skool en Beheerliggaam FH Odendaal HoŽrskool

        Saaknommer 42199/07 geliasseer op 05/09/2007. 

Beide hierdie sake gaan oor die reg van Afrikaanse Gemeenskappe (Die Afrikaner) om in terme van die Grondwet van die RSA, sowel gelees met die Internasionale Reg ten opsigte van die Regte van Minderhede, om hulle eie Etos in Taal, Kultuur en Godsdiens te mag behou.   

Die Grondwet word amptelik getoets om die reg van die Afrikaner as Ďn minderheidsgroep om eie Afrikaanse Enkelmedium Privaatskole, universiteite en kultuurinstellings te mag behou uit die bestaande strukture soos wat dit reeds in 1994 beskikbaar was.  

Navorsing, wat in die hofstukke aangebied word, toon dat daar by 2010-2012 geen Afrikaanse enkelmediumskole en universiteite met Ďn etos van die Afrikaner se taal, kultuur en godsdienstige waardes steeds in die openbare sektor sal bestaan nie. Dit terwyl die grootste deel van die Afrikaner-kinders steeds binne hierdie sektor opgevoed word en ongeag die enorme finansiŽle bydraes wat deur Afrikaner-ouers jaarliks hierin gestort word. 

Hierdie twee sake het reeds baie geld gekos wat tot dusver deur Tabok, met die hulp van enkeles, gefinansier was. Daar word nog sowat R150,000 benodig om die komende regskostes te dek en instansies, gemeenskappe, kerkgemeentes en privaatpersone word gevra om ons by te staan in gebed, openbare ondersteuning en finansiŽle bystand. 

Inligting sal gereeld, soos beskikbaar, op Tabok se webblad www.tabok.co.za geplaas word onder hierdie inligtingstuk. 

Alle finansiŽle bydraes kan gestort word in Ďn spesiale Trust rekening met besonderhede: TABOK; Rekeningnommer 62073600548; Kode 261550; Eerste Nasionale Bank; Centurion. 

Stuur faksbewys asseblief aan Tabok 012 644-2232. 

Hierdie epos mag namens Tabok na ander belangstellendes gestuur word. 

Baie dankie vir u ondersteuning.

 

Louis Smuts

Nasionale Voorsitter TABOK

 

Posbus 15286, Lyttelton Manor; 0140

(T) 012 644-2234/5, (F) 012 644-2232 (Selno) 083 269 6449 

           

 
 

Terug boontoe

Tuisblad

Medewerkers

 


Webmeester