BINNE

 

 

 

 

TABOK LIDMAATSKAP


Tabok se Lidmaatskap, Bloedskenkersdatabasis en Mediese Versekering/Sorg is finaal gereed en onmiddellik beskikbaar. Lees meer in die volgende brosjure:

Lojaliteitsprogram


Mediese Versekering / Sorg

 

Beide die Lojaliteitsvoordele van die lidmaatskap (onmiddellik), beoogde Bloedbank (in proses) met Bloedskenkersdatabasis (onmiddellik), toegang tot Mediese klinieke (in proses) en Mediese Versekering / Sorg (onmiddellik) is alles gekoppel aan u unieke Tabok Mediese Kaart in een.

 

Die totale kostes vir al die dienste is alles ingesluit, wat ook insluit die deel wat maandeliks na u unieke Mediese Spaarrekening oorbetaal word.

Kostes beloop as volg teen maandelikse premie;

Studente: Bydrae R 152.70 + Spaar R 30.00 = Totaal R 182.70
Gesinne: Bydrae R 272.70 + Spaar R 185.00 = Totaal R 457.70
Senior: Bydrae R 159.70 + Spaar R 159.70 = Totaal R 209.70

Alle kostes is reeds BTW ingesluit.

Saam met die eerste paaiement word n eenmalige R 100.00 administratiewe fooi gevorder.


 

HOE GAAN EK TE WERK OM AAN TE SLUIT?

 

ELEKTRONIES:

1. Trek die volgende dokumente vanaf hierdie webblad;

1.1 Tabok Aansoek (2 bladsye)

1.2 Tabok Mediese Sorg (1 bladsy)

1.3 Tabok Bloedskenkersdatabasis (2 bladsye)

2. Voltooi al drie dokumente volledig en teken behoorlik met n swart pen. Maak daarna vir jou n kopie van elk wat jy veilig kan bêre.

3. Maak n afskrif van die volgende twee dokumente as jou gewaarmerkte FICA dokumente;

3.1 Jou water en ligterekening of enige ander dokument waarop jou fisiese verblyfadres verskyn (nie posadres nie) As jy by iemand anders inwoon soos jou ouers of ander eienaar, moet jy sy verbly dokument verkry met n brief van hom dat jy wel by hom loseer of inwoon indien jy nie jou eie FICA dokument kan inhandig nie.
3.2 Jou persoonlike ID Dokument op so n wyse dat jou foto duidelik sigbaar en identifiseerbaar is.

4. Laat sertifiseer hierdie FICA dokumente as ware dokumente by jou naaste Polisiestasie of Poskantoor.

5. Maak vir jou kopieë van elk van hierdie dokumente en bêre dit veilg saam met die ander.

6. Neem n gekleurde paspoortfoto van jouself.

7. Stuur al die voltooide dokumente van paragraaf 1 hierbo, plus die gewaarmerkte dokumente van paragraaf 3 hierbo saam met die kleur paspoort foto van jouself en stuur dit per aangetekende pos na die volgende adres; Die Administrateur, Takok Lidmaatskap & Mediese Versekering, Posbus 17239, Lyttelton Manor 0140. Hou die strokie in veilige bewaring.

8. Ons sal jou kontak sodra die posstukke ontvang is en die nodige stappe doen om jou aansoek te verwerk. Ons sal ook sorg dat n bemarker jou persoonlik kontak.

PER BEMARKER;

9. As alternatief kan jy jou persoonlike eposadres stuur na kobus@tabok.co.za of Kobus skakel by 071 872 9323 en reël vir n afspraak.


Medewerkers