Stand van Grondwetlike Hofsaak

 

Sedert die hofuitspraak op 12 Desember 2008 het daar baie water onderdeur die brug geloop. Daar was verskeie aspekte wat dringend aandag gekry het soos raadpleging met die ouers betrokke, regsopinies van ander regsinstellings en ook die finalisering van ‘n doelgerigte besluit oor die volgende stappe. Daarna was ‘n intensiewe proses gevolg om die aansoek om verlof tot Appél te begin.

Hierdie proses is nou afgehandel en nadat Senior Advokate aangestel is, is die aansoek om verlof tot Appél finaal voorberei en sal die saak eersdaags voortgaan.

Vir verdere inligting oor wat in die hofsaak gebeur het kan die volgende skakels gevolg word;

1. Persverklaring: TABOK TRUST

2. Persverklaring: SENTRUM vir GRONDWETLIKE REGTE Kaapstad

Daar word voorsien dat hierdie saak beslis tot in die Konstitusionele Hof gevoer sal word en moontlik selfs verder na die Internasionale Hof in Geneve om duidelike uitklaring te kry oor die Minderheidsregte vir Etnies, Kulturele, Taal en Godsdienstige minderheids groepe soos die Afrikaner, Kleurlinge en Indiërs. Hierdie is reeds ‘n aspek wat deur die Hoofmanneraad vir die Swart groepe binne Kontralesa en ander “eie instellings” beoefen word.

Hierdie regte maak ondermeer uitdruklik voorsiening vir eie Onderwys, Gesondheidsorg, Sosiale, Kulturele en Sportinstellings.

Lesers wat enigsins belangstel kan ons kantoor kontak by; admin@tabok.co.za ; Tel 27 12 6442234/5 ; Faks 27 12 6442232. indien u verdere navrae wil doen of spesifieke inligting wil verkry. U kan ook by genoemde kontakbesonderhede die Prokureurs wat die saak hanteer, se Trustrekening besonderhede kry vir enige bydrae tot hierdie uiters belangrike saak. Alle ondersteuning sal hoog op prys gestel word.

Louis Smuts

Voorsitter : TABOK TRUST

 

Terug boontoe

 

Medewerkers

 


Webmeester